Verzekering

 

Download hier het medisch getuigschrift:

De Chiroverzekering bestaat uit ...

Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door jouw familiale polis. Heb je geen familiale verzekering, dan neemt de Chiropolis die rol over. In beide gevallen betaal je de eerste 307,17 euro zelf. Dat bedrag evolueert met de index.
 • Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden voor organisatie- en toezichtsfouten. De Chiroverzekering draagt daarin bij zonder franchise.
 • De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid geldt niet op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit.
 • Als er geen 'dader' van de berokkende schade aan derden gekend is, geeft de leiding het voorval door aan de Chiroverzekering. 

Hoe geef je een voorval van burgerlijke aansprakelijkheid aan ?

 • De leiding logt via het ledenprogramma GAP (Groepsadministratieportaal) in op de website van IC Verzekeringen en registreert daar de gebeurtenis
 • Als een Chirolid de schade veroorzaakte, geven de ouders dat aan bij hun familiale verzekering. 

Lichamelijk ongeval

 • Een lichamelijk ongeval is een plotse gebeurtenis waarbij je lichamelijk gewond raakt, zoals snijwonden, breuken, voedselvergiftiging, insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, of als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!).
 • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat je eigen ziektefonds niet terugbetaalt.
 • Die verzekering geldt op de veiligste (niet noodzakelijk de kortste) weg van en naar de Chirolokalen.
 • Ga na of de dokter geconventioneerd is en zich dus houdt aan de prijsafspraken van het RIZIV. Vraag niet om op een eenpersoonskamer te liggen.
 • Noteer het tijdstip van elke tekenbeet.

Bij lichamelijke ongevallen laat je de dokter een medisch getuigschrift invullen. We hebben ook een geneeskundig getuigschrift voor het buitenland.

Loonverlies

De verzekering tegen loonverlies zit niet standaard in de Chiropolis. Leiding die die verzekering wil, kan dat aanduiden in het GAP.

Het kan gebeuren dat mensen door een ongeval in de Chiro niet meer kunnen gaan werken.
Meestal na 1 maand vervalt het gewaarborgd loon van de werkgever en betaalt de mutualiteit 60% van het brutoloon terug. De verzekering vult dat vanaf dan aan met een maximum van 6 euro per dag (zaterdagen inbegrepen). De verzekering doet die bijpassing gedurende maximaal 1 jaar.

Rechtsbijstand

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid is het mogelijk dat de partijen niet akkoord gaan over wie er aansprakelijk is. Dan moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering staat jou dan bij.

Er zit geen algemene rechtsbijstand in de Chiroverzekering, dus het gaat enkel over kwesties van aansprakelijkheid. 

Overlijden en blijvende invaliditeit

Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding.  Voor alle details neem je het beste contact op met het nationaal Chirosecretariaat. 

Materiële schade is niet inbegrepen

Persoonlijke bezittingen van leden (kleren, rugzak, fiets, bril ...) zijn niet verzekerd door de Chiropolis.

Als je je auto gebruikt voor de Chiro is dat op eigen verantwoordelijkheid.  Je kan daarvoor een tijdelijke omniumverzekering nemen. Dat is niet mogelijk voor bedrijfswagens, auto's die je huurt of die je mag gebruiken bij wijze van sponsoring. 


 

Hoe geef je een ongeval aan? 

 1. Bij je bezoek aan de dokter of spoeddienst vraag je de arts om het medisch getuigschrift in te vullen. Je neemt dat het beste zelf mee, maar je kan het ook altijd achteraf nog laten invullen door de behandelende arts of huisarts. Een eigen medisch getuigschrift van je arts is eventueel ook ok.
 2. Je bezorgt dat getuigschrift aan de leiding. De leiding die het ledenprogramma GAP beheert doet via GAP aangifte bij IC Verzekeringen en voegt het getuigschrift toe als bijlage.

Hoe doe je een aangifte in het GAP?

 1. De leiding doet via het GAP aangifte bij IC Verzekeringen. Dat moet dus niet gebeuren door het slachtoffer zelf of de ouders. De aangifte gebeurt het beste zo snel mogelijk na het ongeval. 
 2. IC Verzekeringen stuurt (de ouders van) het slachtoffer een infomail met het dossiernummer en een token om het dossier zelf op te volgen. Deze mail wordt verstuurd aan het mailadres dat de Chirogroep bij de aangifte heeft geregistreerd als contactpersoon.
 3. Vanaf nu gebeurt alle communicatie rechtstreeks tussen (de ouders van) het slachtoffer en IC-verzekeringen.
 4. Je kan het dossier opvolgen op de website van IC Verzekeringen.

Hoe recupereer je de medische kosten ?

Taak voor ouders/slachtoffer

 1. Zodra je Chirogroep het ongeval aangegeven heeft, ontvang je als ouder automatisch een mail van IC Verzekeringen met hierin het dossiernummer en een token. Dat dossiernummer vermeld je bij elke communicatie met de verzekeraar.
 2. Als ouder/slachtoffer betaal je eerst zelf alle medische kosten.
 3. Als je een eigen extra verzekering hebt (bv. hospitalisatieverzekering), geef je het ongeval ook door aan jouw verzekeringsagent.
 4. Je brengt de medische kosten binnen bij je eigen ziekenfonds en laat daarbij weten dat het om een ongeval gaat.
 5. Je krijgt een overzicht van de terugbetaalde kosten van je ziekenfonds (document 'M30'). Ook voor apotheekkosten kan je bij je apotheek een document voor de verzekering ('BVAC') vragen.
 6. Je mailt de bewijsstukken van je medische kosten naar ongevallen@ic-verzekeringen.be. Noteer hierbij altijd je dossiernummer en het rekeningnummer voor terugbetaling. Stuur je bewijsstukken niet door naar het nationaal Chirosecretariaat of je Chirogroep!

 7. IC Verzekeringen betaalt je, volgens de voorwaarden van de Chiropolis, het bedrag terug via overschrijving.
 8. Via je token kan je jouw dossier opvolgen.